NTC พร้อมรับมือกับวิกฤต COVID-19 เพื่อให้การเรียนรู้ของคุณไม่สะดุด พัฒนาศักยภาพได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนสดกับอาจารย์ได้ด้วยการเรียนในห้องเรียนเสมือนรูปแบบ LIVE Virtual Training ซึ่งจะสามารถพูดคุยกับอาจารย์ได้ทันที (Real Time) 

CompTIA Certification (Virtual Training)

ซื้อ 3 ฟรี 1 อบรมออนไลน์หลักสูตรไหนก็ได้ของ CompTIA 

* หลักสูตรที่แถมไม่รวมสอบและต้องเป็นหลักสูตรที่มีราคาต่ำที่สุด 
* โปรโมชั่นดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามตารางที่กำหนดเท่านั้น 
* ทุกหลักสูตรรวมสอบแล้ว, หนังสือเรียน, Practice Exam Simulation, ใบประกาศนียบัตร

       CODE                                                    COURSE                                                                              SCHEDULE                                  LIST PRICE                   

CompTIA IT Fundamentals


CompTIA IT Fundamentals


CompTIA IT Fundamentals


CompTIA A+


CompTIA A+


CompTIA A+


CompTIA Network+ 


CompTIA Network+ 


CompTIA Cloud+


CompTIA Security+ 


CompTIA Security+ 


CompTIA Security+ 


CompTIA Cybersecurity Analyst+


CompTIA Cybersecurity Analyst+


CompTIA Pentest+


CompTIA Pentest+


CompTIA Project+


CompTIA Project+

26-28 May 20


10-12 Jun 20


7-9 Jul 20

22-26 Jun 20


13-17 Jul 20


13-17 Jul 20

8-12 Jun 20

3-7 Aug 20


29 Jun-3 Jul 20


25-29 May 20


15-19 Jun 20


13-17 Jul 20


25-29 May 20


20-24 Jul 20

13-17 Jul 20


2-6 Nov 20 


25-27 May 20


22-24 Jun 20

19,500 THB


19,500 THB


19,500 THB


35,000 THB


35,000 THB


35,000 THB


35,000 THB


35,000 THB


35,000 THB


35,000 THB


35,000 THB


35,000 THB


39,500 THB


39,500 THB


39,500 THB


39,500 THB


39,500 THB


39,500 THB

Cisco Certification (Virtual Training)

อบรมกับ NTC ศูนย์ฝึกอบรมอย่างเป็นทางการของ  บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย จำกัด  

* สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอนจาก CISCO โดยตรง (CCSI) 
* เรียนจบได้ใบประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองจาก CISCO 

* Official CISCO Practice Lab Individually

       CODE                                                    COURSE                                                                              SCHEDULE                                  LIST PRICE                   

Implementing and Administering Cisco Solutions

Implementing and Administering Cisco Solutions

Implementing and Administering Cisco Solutions 

Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies

 

Implementing and Operating Cisco Enterprise Network Core Technologies

15-19 Jun 20


17-21 Aug 20


28-30 Oct 20

13-17 Jul 20

24-28 Aug 20

51,000 THB​


51,000 THB 


51,000 THB


62,000 THB


62,000 THB

Data Center Certification (Virtual Training)

หลักสูตร Data Center – English Session จากค่าย EPI (บริษัทที่ปรึกษาด้าน Data Centre ชั้นนำของโลก) ผ่านระบบ Virtual Classroom เป็นครั้งแรกในรูปแบบ Interactive Learning เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจัดการศูนย์ข้อมูลขององค์กรให้ตรงตามมาตรฐานและรองรับกับการขยายตัวของธุรกิจ พร้อมใช้งาน เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่ามากที่สุด! 

*All Courses conducted by EPI Certified Instructors
 *Included: Manual, Exam Tutorial, Exam, Attendee Certification

       CODE                                                    COURSE                                                                              SCHEDULE                                  LIST PRICE                   

DCFC


CDCP

CDCP


CDCS

CDCS

CDCS


CDFOM

CDFOM

CDFOM

CTDC

CTIA

Data Center Foundation Certificate (TH)


Certified Data Center Professional (EN)

Certified Data Center Professional (EN)


Certified Data Center Specialist (EN)

Certified Data Center Specialist (EN)

Certified Data Center Specialist (EN)


Certified Data Center Facilities Operations Manager (EN) 

Certified Data Center Facilities Operations Manager (EN) 

Certified Data Center Facilities Operations Manager (EN)

 

Certified TIA-942 Design Consultant (EN) 

 

Certified TIA-942 Internal Auditor (EN)  

8-9 Jun 20


8-9 Jun 20

6-7 Jul 20


27-29 May 20

10-12 Jun 20

8-10 Jul 20


20-22 May 20

17-19 Jun 20

15-17 Jul 20

1-3 Jun 20

4-5 Jun 20

19,500 THB


45,000 THB

45,000 THB


69,000 THB

69,000 THB

69,000 THB


64,000 THB

64,000 THB

64,000 THB

79,000 THB

45,000 THB

COMPUTER NETWORKING (Virtual Training)

หลักสูตรเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากผู้ผลิตชั้นนำ รวมถึง IT Standard, Technology และ Best Practice จากระดับพื้นฐานถึงระดับสูงที่เป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับกว่าทั่วโลก โดยใช้หนังสือ เอกสารและ อุปกรณ์ Lab ที่ได้มาตรฐานและมีการพัฒนาตามเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

       CODE                                                    COURSE                                                                              SCHEDULE                                  LIST PRICE                   

Linux System Administrator Part 1


​Linux System Administrator Part 2


Certified Security Analyst  (Exam Bundle)


Computer Hacking Forensic Investigator (Exam Bundle)


Certified Ethical Hacker v10 (Exam Bundle)


Fundamental Networking


Introduction to Wireless Technology

13-15 Jul 20​


15-17 Jul 20


22-26 Jun 20


29 Jun - 3 Jul 20


8-12 Jun 20


1-2 Jun 20


5 Jun 20

17,500 THB


19,500 THB


56,250 THB


56,250 THB


56,250 THB


7,750 THB


3,950 THB

IT MANAGEMENT (Virtual Training)

หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศและการบริหารโครงการที่ได้รับการยอมรับและเป็นมาตรฐานสากล ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นความเข้าใจในระบบการทำงานและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและพัฒนาระบบในการทำงาน

       CODE                                                    COURSE                                                                                  SCHEDULE                             LIST PRICE                   

Project Management for Project Manager


Project Management for Project Manager


ITIL® 4 Foundation Certification (EN/ Exam Bundle)


ITIL® Leader: Digital and IT Strategy (EN/ Exam Bundle)


AgileBA Foundation (EN/ Exam Bundle)


Scrum Master (EN/ Exam Bundle)


Scrum Product Owner (EN/ Exam Bundle)


Certified Information Systems Security Professional (EN)

15-17 Jun 20


13-15 Jul 20


22-24 Jun 20


14-17 Jul 20


24-26 Jun 20


9-10 Jul 20


13-14 Jul 20


25-29 May 20

35,000 THB


35,000 THB


49,000 THB

 

75,000 THB


58,000 THB


39,500 THB


44,000 THB


37,000 THB

SOFT SKILLS  (Virtual Training)

หลักสูตรการบริหารพัฒนาทักษะการทำงานที่เน้นตั้งแต่รากฐานระดับความคิดความเข้าใจ เพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นและความสำเร็จในหน้าที่การงานในระยะยาว

          Leadership Program              

002 Leader_P.jpg
Effective Feedback Skill for Leader

“การให้ Feedback ที่ถูกวิธีเปรียบเสมือนเครื่องมือช่วยสร้าง & บริหารทีมให้เข้าถึง ตรงเป้าหมาย เห็นการเปลี่ยนแปลง ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีต้นทุนต่ำมากแต่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่ามากเช่นกัน”

004 Leader_P.jpg
Effective
Conflict Management

“ความขัดแย้งในองค์กร” เป็นสถานการณ์ปกติที่เกิดขึ้นได้ สาเหตุหลักเกิดจาก มุมมอง & ความคิดเห็น ที่ต่างกัน หากมองในแง่ดี การบริหารความขัดแย้งได้ลงตัวย่อมทำให้เกิดการผสมผสานของความคิดแตกต่างก่อเกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆที่เกิดประโยชน์ต่อทีมงาน & องค์กร

003 Leader_P.jpg
Design
Thinking for Leader

หลักสูตรออนไลน์ที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business Thinking)

005 Leader_P.jpg
People Management

เรียนรู้ทักษะเพื่อก้าวสู่การเป็น “หัวหน้างานยุคใหม่” อย่างมืออาชีพ หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการใช้ทักษะด้านต่างๆ อย่างรอบด้านและครบถ้วน สำหรับการเป็น “หัวหน้างาน” เพื่อนำพาทีมงานและองค์กรสู่ความยั่งยืน

006 Leader_P.jpg
HR for
Non HR

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงบทบาทของหัวหน้างาน กับแนวคิดการบริหาร & พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่เพื่อนำไอเดียไปปรับใช้จริงในหน่วยงานและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

หลักสูตรละ 6 ชั่วโมง

ราคา 5,700 บาท/หลักสูตรเท่านั้น

       CODE                                               COURSE                                                                          

Communication Skills


Selling with Attitude


Positive Thinking for Success


Performance Review

HR for Non HR


Presentation Magically


Goal Setting in a day


Listen with Your Heart


Coaching and Mentoring


Negotiation Skills

                            ENGLISH Program                           

89023.jpg

Effective English Conversation 

(Package 30 hrs. / 400 baht per hour) 

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง หลักสูตรออนไลน์ที่ช่วยวางพื้นฐานในการสนทนาภาษาอังกฤษ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้อื่นหรือแม้แต่ชาวต่างชาติเข้าใจเนื้อหาของบทสนทนา ที่คุณต้องการจะสื่ออย่างครบถ้วน!

880.jpg

TOEIC Tutorial

(Package 30 hrs. / 450 baht per hour)

หากคุณมีเป้าหมาย … อยากทำข้อสอบ TOEIC ให้ได้คะแนนสูงๆ หลักสูตรนี้ ตอบโจทย์ ของคุณเป็นอย่างยิ่ง! สอนโดย Language Instructor ผู้เชี่ยวชาญด้าน Grammar, TOEFL, IELTS & TOEIC เน้นเพิ่มเติมเทคนิคในการทำข้อสอบแบบเข้มข้น เพื่อให้ใช้เวลาทำข้อสอบน้อยที่สุด! 

young-collage-student-using-computer-mob

IELTS Tutorial

(Package 20 hrs. / 800 baht per hour)

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง, การพูด, การอ่าน, และการเขียน หลักสูตรออนไลน์ที่ช่วยวางพื้นฐานในการสนทนาภาษาอังกฤษ รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้อื่นหรือแม้แต่ชาวต่างชาติเข้าใจเนื้อหาของบทสนทนา ที่คุณต้องการจะสื่ออย่างครบถ้วน!

CONTACT US

©2020 Network Training Center Co., Ltd. All Rights Reserved.